Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Φίλτρα αέρος FORD NEW HOLLAND

ID - End 1: 150.9mm. OD - Largest End 1: 206.1mm. Overall Height: 329.1mm. ID - End 1: 208.4mm. OD - Largest End 1: 307.2mm. Overall Height: 353mm. Overall Height: 71.12mm. Overall Length: 209.3mm. Overall Width: 107.188mm. Overall Height: 181.1mm. Overall Length: 249.68mm. Overall Width: 147.828mm. 


Air-Inner Filter-Air-Inner 
Fin Ø: 199.5mm. ID - End 2: 88.5mm. Overall Height: 353.7mm. Filter-Air-Outer 
Filter - Air (Outer) Inner S.76370 Filter - Air (Inner) Outer S.76370 Filter - Air (Outer) Filter - Air (Inner) Filter - Air (Outer) 


Filter - Air (Inner) 


Filter - Air (Outer) 


Filter - Air (Inner) Outer S.76549 Filter - Air (Inner) 


Filter - Air (Outer). Supercedes S.76523 


Filter - Air (Inner) 


Filter - Air (Outer) 


Filter - Air (Outer) Inner S.76512 


Filter - Air (Outer) Inner S.76738 


FILTER-AIR-INNER. Supercedes S.76738 Filter - Air (Inner). Supercedes S.76519 Filter - Air (Outer). Supercedes S.76520 


Filter - Air (Outer) (Dry Type Air Cleaners). Supercedes S.76525, Supercedes S.41543, Supercedes S.76290 and Supercedes S.76521 Superceded to S.76750 Filter - Air (Inner) Superceded to S.76747 Superceded to S.76873 Filter - Air (Inner) Superceded to S.76873 


FILTER-AIR-OUTER 
Filter - Air (Inner) Filter - Air (Outer) Filter - Air (Outer) Superceded to S.76516 


Filter - Air (Inner) Superceded to S.76875 Superceded to S.76725 Filter - Air (Outer) Filter - Air (Inner) (Donaldson Type) Outer S.76875 Superceded to S.76766 Outer S.76783 Filter - Air (Inner). Supercedes S.62142 Inner S.76747. Supercedes S.76432 Filter - Air (Outer) (Donaldson Type) Inner S.76725  Superceded to S.76873 Superceded to S.62141 


Superceded to S.76783 
sonia.parts@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου