Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ FORD NEW HOLLAND


S.65020 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair KitMake/Model:
Ford
Dexta, Super Dexta

Ford New Holland
Dexta, Super Dexta
OEM Number:
Ford New Holland
81844417, E158Z9, E2169T9

Massey Ferguson
58293, 58305, 583054M1, 731774M91

Perkins
58293, 58305

S.65021 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair KitMake/Model:
Ford New Holland
Major, Power Major, Super Major

Fordson
Major, Power Major, Super Major
OEM Number:
Ford New Holland
81711772, E1ADKN8591
S.65022 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair Kit (Single Pulley Type) Make/Model:
Ford New Holland
2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 230, 2300, 231, 2310, 233, 234, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3120, 3150, 3230, 3300, 3310, 333, 3330, 334, 335, 3400, 3430, 345C, 345D, 3500, 3550, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4130, 4140, 420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 445, 4500, 4600, 4630, 4830, 5000, 5030, 5100, 5110, 515, 5200, 530, 531, 532, 535, 545, 550, 555, 5600, 5610, 5700, 5900, 6410, 655, 6610, 6700, 6710, 675D, 6810, 7000, 7100, 7200, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710
OEM Number:
Ford New Holland
83926011, 83956729, EAPN8591C, EGPN8591DA
S.65023 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair Kit (Single Pulley Type)Make/Model:
Ford New Holland
2000, 2100, 2110, 2120, 2150, 230, 2300, 231, 2310, 233, 234, 2600, 2610, 2810, 2910, 3000, 3055, 3100, 3110, 3120, 3150, 3230, 3300, 3310, 333, 3330, 334, 335, 3400, 3430, 345C, 345D, 3500, 3550, 3600, 3610, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4130, 4140, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 445, 4500, 4610, 4630, 5000, 5100, 5200, 530, 5340, 545, 7000, 7100, 7200
OEM Number:
Ford New Holland
83914014, DEPN8519A, DJPN8591A, EJPN8591A

S.65024 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair Kit (Single Pulley Type)Make/Model:
Ford New Holland
231, 2310, 233, 2600, 2610, 2810, 2910, 333, 334, 335, 3600, 3610, 3900, 3910, 4100, 4110, 420, 4600, 4610, 515, 531, 532, 535, 550, 555, 5600, 5700, 6600, 6610, 6700, 6810, 7600, 7700, 8000, 8200, 8600
OEM Number:
Ford New Holland
83914015, DJPN8591B

S.65025 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair Kit (Double Pulley Type) Make/Model:
Ford New Holland
230, 231, 233, 333, 334, 4600, 530, 550, 5700, 7700
OEM Number:
Ford New Holland
83923679, 83926012, 83949170, EAPN8591A, EAPN8591D, EGPN8591CA
S.65026 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair Kit (Double Pulley Type)Make/Model:
Ford New Holland
231, 2310, 233, 234, 2600, 2610, 2810, 2910, 3230, 333, 334, 335, 3430, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4100, 4110, 4130, 420, 4600, 4610, 4630, 4830, 5110, 515, 531, 532, 535, 550, 555, 5600, 5610, 5700, 575, 5900, 6410, 655, 6600, 6610, 6700, 6710, 675E, 6810, 7010, 7410, 7600, 7610, 7700, 7710
OEM Number:
Ford New Holland
83926012, 83956725, EAPN8591D, EGPN8591CA
S.66010 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair Kit (Double Pulley Type) Make/Model:
Ford
7810, 7910, 8210, 8530, 8630, 8730, 8830

Ford New Holland
7810, 7910, 8010, 8210, 8530, 8630, 8730, 8830, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35, TW5
OEM Number:
Ford New Holland
81863921, 81863960, 83956956, EGPN8591AA, FAPN8591BB

S.66011 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair Kit (Double Pulley Type) Make/Model:
Ford
7810

Ford New Holland
7810, 8030, TW10, TW15, TW20, TW25, TW30, TW35, TW5
OEM Number:
Ford New Holland
81863991, 83961311, FAPN8591FF
S.66476 WATER PUMP REPAIR KIT
Water Pump Repair Kit (Supplied with Extra Impellor to suit all 40 series Models)Make/Model:
Ford
5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, TS100, TS110, TS90

Ford New Holland
5640, 6640, 7740, 7840, 8240, 8340, TS100, TS110, TS115, TS80, TS90
OEM Number:
Ford New Holland
81866488, 81866491, FBPN8591A, FBPN8591B

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου