Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΤΣΙΜΟΥΧΑ Transmission & PTO E1ADKN7297A

S.65681 SEAL
Seal - P.T.O., (89 x 44.5 x 19.1mm)Make/Model:
Ford New Holland
Major, Power Major, Super Major

Fordson
Major, Power Major, Super Major
OEM Number:
Ford New Holland
81805050, E1ADDN7279A, E1ADKN7297A, E1ADKN7297B

Catalogue Section Pages
S.60598 Ford 2012
FR05-Transmission & PTO Components 65
FR14-Index - Sparex Numbers 130
S.70067 Fordson
FD05-Transmission & PTO 24
S.73978 Ford
FD05-Transmission & P.T.O 211

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου