Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

ΤΣΙΜΟΥΧΑ Transmission & PTO D9NN2N289AA

S.65870 SEAL
Seal - Cross ShaftMake/Model:
Ford
2000, 2110LCG, 230A, 231, 2310, 233, 234, 250C, 2600, 260C, 2610, 2910, 3000, 3230, 333, 334, 335, 340, 3400, 340A, 340B, 3430, 345C, 345D, 3500, 3550, 3600, 3610, 3900, 3910, 3930, 4000, 4100, 4110, 4110LCG, 4130, 420, 4400, 445, 445A, 445C, 445D, 4500, 455, 455C, 455D, 4600, 4610, 4630, 4830, 5000, 5030, 515, 530A, 531, 532, 535, 540, 540A, 540B, 545, 545A, 545C, 545D, 550, 555, 555A, 555B, 555C, 555D, 5600, 5610, 5610S, 5640, 575D, 5900, 650, 6500, 655, 655A, 655C, 655D, 6600, 6610, 6610S, 6640, 6700, 6710, 675D, 6810, 7000, 750, 7500, 755, 755A, 755B, 7600, 7610, 7610S, 7700, 7710, 7740, 7810, 7810S, 7840, 7910, 8010, 8210, 8240, 8340, TS100, TS110, TS90

Ford New Holland
420, 4200, 4330, 4340, 4400, 4410, 445, 4500, 4600, 4610, 5000, 5100, 5200, 531, 532, 5340, 540, 545, 550, 555, 5550, 5600, 5700, 650, 655, 6600, 6700, 7000, 7100, 7200, 7500, 755, 7600, 7710, 8030
OEM Number:
Ford New Holland
83924047, C5NN2473F, C5NN2473H, C5NN2N258C, D2NN2N258A, D8NN2N289AA, D9NN2N289AA

Catalogue Section Pages
S.61992 New and Fast Moving Book
FM08-Ford 100
S.73978 Ford
FD06-Transmission & P.T.O 220 , 222

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου