Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 64808011, 9956522 - Fiat NEW HOLLAND

Fiat 55-46, Fiat 55-46DT, Fiat 60-46, Fiat 60-46DT, Fiat 65-46, Fiat 65-46DT, Fiat 55-56, Fiat 55-56DT, Fiat 60-56DT, Fiat 65-56, Fiat 65-56DT, Fiat 70-56DT, Fiat 55-65F, Fiat 55-65M, Fiat 55-65V, Fiat 60-65, Fiat 70-65M, Fiat 80-65, Fiat 45-66, Fiat 45-66DT, Fiat 45-66S, Fiat 45-66SDT, Fiat 50-66, Fiat 50-66DT, Fiat 50-66S, Fiat 50-66SDT, Fiat 55-66, Fiat 55-66DT, Fiat 55-66DT LP, Fiat 55-66F, Fiat 55-66FDT, Fiat 55-66LP, Fiat 55-66S, Fiat 55-66SDT, Fiat 55-66V, Fiat 55-66VDT, Fiat 56-66S, Fiat 56-66SDT, Fiat 60-66, Fiat 60-66DT, Fiat 60-66F, Fiat 60-66FDT, Fiat 60-66LP, Fiat 60-66LPDT, Fiat 60-66S, Fiat 60-66SDT, Fiat 65-66, Fiat 65-66DT, Fiat 65-66S, Fiat 65-66SDT, Fiat 70-66, Fiat 70-66DT, Fiat 70-66F, Fiat 70-66FDT, Fiat 70-66LP, Fiat 70-66LPDT, Fiat 70-66S, Fiat 70-66SDT, Fiat 70-66V, Fiat 80-66, Fiat 80-66DT, Fiat 80-66F, Fiat 80-66FDT, Fiat 80-66S, Fiat 80-66SDT, Fiat 55-75M, Fiat 55-75V, Fiat 60-75, Fiat 45-76V, Fiat 55-76F, Fiat 55-76FDT, Fiat 55-76V, Fiat 55-76VDT, Fiat 60-76F, Fiat 60-76FDT, Fiat 70-76F, Fiat 70-76LP, Fiat 70-76LPDT, Fiat 70-76V, Fiat 80-76F, Fiat 80-76FDT, Fiat 55-85M, Fiat 55-85V, Fiat 82-85M, Fiat 88-85M, Fiat 50-86SVDT, Fiat 50-86V, Fiat 50-86VDT, Fiat 55-86F, Fiat 55-86FDT, Fiat 55-86SV, Fiat 55-86V, Fiat 55-86VDT, Fiat 60-86F, Fiat 60-86FDT, Fiat 60-86SV, Fiat 60-86SVDT, Fiat 60-86V, Fiat 60-86VDT, Fiat 62-86F, Fiat 62-86FDT, Fiat 70-86SV, Fiat 70-86SVDT, Fiat 70-86V, Fiat 70-86VDT, Fiat 72-86F, Fiat 72-86FDT, Fiat 72-86LP, Fiat 72-86LPDT, Fiat 82-86F, Fiat 82-86FDT, Fiat 82-86LP, Fiat 82-86LPDT, Fiat 80-88, Fiat 80-88DT,

Used in models:3400R, 3010S, 5530, TT75, TT55, 4010S, 5010S, 4330V, 4430, 4230, 4030, TT65, 6530, 3830


60 ΕΥΡΩ 
NEW HOLLAND
sonia.parts@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου